880*
Samsung Galaxy S24 Ultra
12/256GB
Snapdragon 8 Gen 3
2x SIM, 1x eSIM
100% TOP MODEL
najbrži procesor
po najnižoj ceni
samo Samsung mobilni
za bilo koju cenu
1220*+340
Samsung Galaxy S24 Ultra
12/256GB
Snapdragon 8 Gen 3
1x SIM, 1x eSIM
100%
TOP modela
1229*+349
Samsung Galaxy Z Flip6
12/256GB
Snapdragon 8 Gen 3
1x SIM, 1x eSIM
100%
TOP modela
1240*+360
Samsung Galaxy S24 Ultra
12/512GB
Snapdragon 8 Gen 3
2x SIM, 1x eSIM
100%
TOP modela
1240*+360
Samsung Galaxy S24 Ultra
12/512GB
Snapdragon 8 Gen 3
1x SIM, 1x eSIM
100%
TOP modela
1300*+420
Samsung Galaxy S24 Ultra
12/1000GB
Snapdragon 8 Gen 3
2x SIM, 1x eSIM
100%
TOP modela
1356*+476
Samsung Galaxy Z Flip6
12/512GB
Snapdragon 8 Gen 3
1x SIM, 1x eSIM
100%
TOP modela
1400*+520
Samsung Galaxy S24 Ultra
12/1000GB
Snapdragon 8 Gen 3
1x SIM, 1x eSIM
100%
TOP modela
2076*+1196
Samsung Galaxy Z Fold6
12/256GB
Snapdragon 8 Gen 3
1x SIM, 1x eSIM
100%
TOP modela
2161*+1281
Samsung Galaxy Z Fold6
12/512GB
Snapdragon 8 Gen 3
1x SIM, 1x eSIM
100%
TOP modela
2415*+1535
Samsung Galaxy Z Fold6
12/1000GB
Snapdragon 8 Gen 3
1x SIM, 1x eSIM
100%
TOP modela
570*-310
Samsung Galaxy S24
8/128GB
Exynos 2400
2x SIM, 1x eSIM
88%
TOP modela
635*-245
Samsung Galaxy S24
8/256GB
Exynos 2400
2x SIM, 1x eSIM
88%
TOP modela
700*-180
Samsung Galaxy S24
8/128GB
Exynos 2400
1x SIM, 1x eSIM
88%
TOP modela
745*-135
Samsung Galaxy S24+
12/256GB
Exynos 2400
2x SIM, 1x eSIM
88%
TOP modela
749*-131
Samsung Galaxy S24
12/256GB
Exynos 2400
1x SIM, 1x eSIM
88%
TOP modela
805*-75
Samsung Galaxy S24+
12/512GB
Exynos 2400
2x SIM, 1x eSIM
88%
TOP modela
850*-30
Samsung Galaxy S24
8/256GB
Exynos 2400
1x SIM, 1x eSIM
88%
TOP modela
971*+91
Samsung Galaxy S24
8/512GB
Exynos 2400
1x SIM, 1x eSIM
88%
TOP modela
986*+106
Samsung Galaxy S24+
12/256GB
Exynos 2400
1x SIM, 1x eSIM
88%
TOP modela
1090*+210
Samsung Galaxy S24+
12/512GB
Exynos 2400
1x SIM, 1x eSIM
88%
TOP modela
490*-390
Samsung Galaxy S23
8/128GB
Snapdragon 8 Gen 2
2x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
490*-390
Samsung Galaxy S23
8/128GB
Snapdragon 8 Gen 2
1x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
555*-325
Samsung Galaxy S23
8/256GB
Snapdragon 8 Gen 2
2x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
555*-325
Samsung Galaxy S23
8/256GB
Snapdragon 8 Gen 2
1x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
735*-145
Samsung Galaxy S23+
8/256GB
Snapdragon 8 Gen 2
1x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
760*-120
Samsung Galaxy S23+
8/256GB
Snapdragon 8 Gen 2
2x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
760*-120
Samsung Galaxy S23 Ultra
8/256GB
Snapdragon 8 Gen 2
1x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
770*-110
Samsung Galaxy S23+
8/512GB
Snapdragon 8 Gen 2
2x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
770*-110
Samsung Galaxy S23 Ultra
12/256GB
Snapdragon 8 Gen 2
1x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
770*-110
Samsung Galaxy S23+
8/512GB
Snapdragon 8 Gen 2
1x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
774*-106
Samsung Galaxy S23 Ultra
8/256GB
Snapdragon 8 Gen 2
2x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
809*-71
Samsung Galaxy S23 Ultra
12/256GB
Snapdragon 8 Gen 2
2x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
820*-60
Samsung Galaxy Z Flip5
8/256GB
Snapdragon 8 Gen 2
1x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
850*-30
Samsung Galaxy S23 Ultra
12/512GB
Snapdragon 8 Gen 2
1x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
875*-5
Samsung Galaxy S23 Ultra
12/512GB
Snapdragon 8 Gen 2
2x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
932*+52
Samsung Galaxy Z Flip5
8/512GB
Snapdragon 8 Gen 2
1x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
1251*+371
Samsung Galaxy Z Fold5
12/256GB
Snapdragon 8 Gen 2
1x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
1299*+419
Samsung Galaxy S23 Ultra
12/1000GB
Snapdragon 8 Gen 2
2x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
1380*+500
Samsung Galaxy Z Fold5
12/512GB
Snapdragon 8 Gen 2
1x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
1552*+672
Samsung Galaxy S23 Ultra
12/1000GB
Snapdragon 8 Gen 2
1x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
1556*+676
Samsung Galaxy Z Fold5
12/256GB
Snapdragon 8 Gen 2
2x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
2009*+1129
Samsung Galaxy Z Fold5
12/512GB
Snapdragon 8 Gen 2
2x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
2397*+1517
Samsung Galaxy Z Fold5
12/1000GB
Snapdragon 8 Gen 2
2x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
2402*+1522
Samsung Galaxy Z Fold5
12/1000GB
Snapdragon 8 Gen 2
1x SIM, 1x eSIM
77%
TOP modela
605*-275
Samsung Galaxy Z Flip4
8/128GB
Snapdragon 8+ Gen 1
1x SIM, 1x eSIM
65%
TOP modela
705*-175
Samsung Galaxy Z Flip4
8/256GB
Snapdragon 8+ Gen 1
1x SIM, 1x eSIM
65%
TOP modela
1150*+270
Samsung Galaxy Z Fold4
12/256GB
Snapdragon 8+ Gen 1
2x SIM, 1x eSIM
65%
TOP modela
1250*+370
Samsung Galaxy Z Fold4
12/512GB
Snapdragon 8+ Gen 1
2x SIM, 1x eSIM
65%
TOP modela
440*-440
Samsung Galaxy S23 FE
8/128GB
Snapdragon 8 Gen 1
1x SIM, 1x eSIM
59%
TOP modela
690*-190
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
8/128GB
Snapdragon 8 Gen 1
1x SIM, 1x eSIM
59%
TOP modela
750*-130
Samsung Galaxy S22 5G
8/128GB
Snapdragon 8 Gen 1
2x SIM, 1x eSIM
59%
TOP modela
820*-60
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
12/256GB
Snapdragon 8 Gen 1
1x SIM, 1x eSIM
59%
TOP modela
913*+33
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
12/512GB
Snapdragon 8 Gen 1
1x SIM, 1x eSIM
59%
TOP modela
1017*+137
Samsung Galaxy S22+ 5G
8/256GB
Snapdragon 8 Gen 1
2x SIM, 1x eSIM
59%
TOP modela
1229*+349
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
12/256GB
Snapdragon 8 Gen 1
2x SIM, 1x eSIM
59%
TOP modela
330*-550
Samsung Galaxy S21 FE 5G
6/128GB
Snapdragon 888 5G
1x SIM
58%
TOP modela
342*-538
Samsung Galaxy S21 FE 5G
6/128GB
Snapdragon 888 5G
2x SIM
58%
TOP modela
345*-535
Samsung Galaxy S21 FE 5G
8/128GB
Snapdragon 888 5G
2x SIM
58%
TOP modela
345*-535
Samsung Galaxy S21 FE 5G
8/128GB
Snapdragon 888 5G
1x SIM
58%
TOP modela
385*-495
Samsung Galaxy S21 FE 5G
8/256GB
Snapdragon 888 5G
2x SIM
58%
TOP modela
410*-470
Samsung Galaxy S21 FE 5G
8/256GB
Snapdragon 888 5G
1x SIM
58%
TOP modela
599*-281
Samsung Galaxy Z Flip3 5G
8/128GB
Snapdragon 888 5G
1x SIM, 1x eSIM
58%
TOP modela
691*-189
Samsung Galaxy Z Flip3 5G
8/256GB
Snapdragon 888 5G
1x SIM, 1x eSIM
58%
TOP modela
993*+113
Samsung Galaxy Z Fold3 5G
12/256GB
Snapdragon 888 5G
1x SIM, 1x eSIM
58%
TOP modela
1174*+294
Samsung Galaxy Z Fold3 5G
12/512GB
Snapdragon 888 5G
1x SIM, 1x eSIM
58%
TOP modela
400*-480
Samsung Galaxy S22 5G
8/128GB
Exynos 2200
1x SIM, 1x eSIM
56%
TOP modela
400*-480
Samsung Galaxy S22 5G
8/128GB
Exynos 2200
2x SIM, 1x eSIM
56%
TOP modela
440*-440
Samsung Galaxy S23 FE
8/128GB
Exynos 2200
1x SIM
56%
TOP modela
440*-440
Samsung Galaxy S23 FE
8/128GB
Exynos 2200
2x SIM
56%
TOP modela
470*-410
Samsung Galaxy S22 5G
8/256GB
Exynos 2200
1x SIM, 1x eSIM
56%
TOP modela
470*-410
Samsung Galaxy S22 5G
8/256GB
Exynos 2200
2x SIM, 1x eSIM
56%
TOP modela
475*-405
Samsung Galaxy S23 FE
8/256GB
Exynos 2200
1x SIM
56%
TOP modela
520*-360
Samsung Galaxy S23 FE
8/128GB
Exynos 2200
1x SIM, 1x eSIM
56%
TOP modela
560*-320
Samsung Galaxy S23 FE
8/256GB
Exynos 2200
2x SIM
56%
TOP modela
590*-290
Samsung Galaxy S23 FE
8/256GB
Exynos 2200
1x SIM, 1x eSIM
56%
TOP modela
690*-190
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
8/128GB
Exynos 2200
1x SIM, 1x eSIM
56%
TOP modela
690*-190
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
8/128GB
Exynos 2200
2x SIM, 1x eSIM
56%
TOP modela
710*-170
Samsung Galaxy S22+ 5G
8/128GB
Exynos 2200
1x SIM, 1x eSIM
56%
TOP modela
720*-160
Samsung Galaxy S22+ 5G
8/128GB
Exynos 2200
2x SIM, 1x eSIM
56%
TOP modela
720*-160
Samsung Galaxy S22+ 5G
8/256GB
Exynos 2200
2x SIM, 1x eSIM
56%
TOP modela
721*-159
Samsung Galaxy S22+ 5G
8/256GB
Exynos 2200
1x SIM, 1x eSIM
56%
TOP modela
745*-135
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
12/256GB
Exynos 2200
2x SIM, 1x eSIM
56%
TOP modela
755*-125
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
12/256GB
Exynos 2200
1x SIM, 1x eSIM
56%
TOP modela
905*+25
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
12/512GB
Exynos 2200
2x SIM, 1x eSIM
56%
TOP modela
1085*+205
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
8/256GB
Exynos 2200
2x SIM, 1x eSIM
56%
TOP modela
1492*+612
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
12/512GB
Exynos 2200
1x SIM, 1x eSIM
56%
TOP modela
360*-520
Samsung Galaxy S20 FE 5G
6/128GB
Snapdragon 865 5G
2x SIM
54%
TOP modela
380*-500
Samsung Galaxy S20 FE 5G
6/128GB
Snapdragon 865 5G
1x SIM
54%
TOP modela
420*-460
Samsung Galaxy S20 FE 5G
8/128GB
Snapdragon 865 5G
1x SIM
54%
TOP modela
430*-450
Samsung Galaxy S20 FE 5G
8/128GB
Snapdragon 865 5G
2x SIM
54%
TOP modela
442*-438
Samsung Galaxy Z Flip 5G
8/256GB
Snapdragon 865 5G
1x SIM, 1x eSIM
54%
TOP modela
465*-415
Samsung Galaxy S20 FE 5G
8/256GB
Snapdragon 865 5G
1x SIM
54%
TOP modela
465*-415
Samsung Galaxy S20 FE 5G
8/256GB
Snapdragon 865 5G
2x SIM
54%
TOP modela
380*-500
Samsung Galaxy S21 5G
8/128GB
Exynos 2100
1x SIM, 1x eSIM
52%
TOP modela
380*-500
Samsung Galaxy S21 5G
8/128GB
Exynos 2100
2x SIM
52%
TOP modela
399*-481
Samsung Galaxy S21 FE 5G
6/128GB
Exynos 2100
2x SIM
52%
TOP modela
399*-481
Samsung Galaxy S21 FE 5G
8/128GB
Exynos 2100
2x SIM
52%
TOP modela
489*-391
Samsung Galaxy S21 FE 5G
8/256GB
Exynos 2100
2x SIM
52%
TOP modela
490*-390
Samsung Galaxy S21 FE 5G
8/256GB
Exynos 2100
1x SIM
52%
TOP modela
500*-380
Samsung Galaxy S21+ 5G
8/128GB
Exynos 2100
1x SIM, 1x eSIM
52%
TOP modela
500*-380
Samsung Galaxy S21+ 5G
8/128GB
Exynos 2100
2x SIM
52%
TOP modela
610*-270
Samsung Galaxy S21 5G
8/256GB
Exynos 2100
2x SIM
52%
TOP modela
* maloprodajna cena sa uključenim PDV-om. Dinarske cene modela se dele sa prodajnim efektivnim kursom NBS koji se ažurira na svakih nekoliko dana. Plaćanje ISKLJUČIVO u dinarskoj protivvrednosti.
Uslovi korišćenja Mail: mobilnisvet.com@gmail.com - Sva prava rezervisana. © 2003-2024